214668 | 22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 39)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-29, (4e uitg.)

Gemeenten kunnen een gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur innen. Daarvoor moeten ze een overeenkomst sluiten met hun drinkwatermaatschappij(en). De opbrengsten van die saneringsbijdrage kunnen de gemeenten gebruiken voor hun investeringen in riolen. Voor 2007 mag de saneringsbijdrage maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedragen.

De financiƫle tussenkomst van het Vlaamse Gewest in de collectieve watersanering wordt verlaagd en het tarief verhoogd. Ook de gemeenten kunnen een saneringsbijdrage vragen. Om deze onder controle te houden werd in 2005 en 2006 de gemeentelijke saneringsbijdrage beperkt tot 1,5 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Nu er in 2007 een stijging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt doorgevoerd dient vermeden te worden dat het maximumtarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op proportionele wijze mee verhoogt en zo aanleiding zou geven tot een 'onredelijke' bijdrage. Daarom wordt de bovengrens van de gemeentelijke bijdrage herleid naar een factor 1,4 ten opzichte van het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage.

Art. 16bis, par. 3, eerste lid, van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending wordt gewijzigd.