242053 | Selectielijst Polders en Wateringen
Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

www.vvbad.be

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief werd in maart 2008 een subwerkgroep opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor Polders en Wateringen. Een Polder of Watering mag geen archief vernietigen zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigden. Dit betekent dat de selectielijsten (en dus ook bewaartermijnen), goedgekeurd door de Algemene Rijksarchivaris, moeten worden toegepast. Ook voor de vernietiging van dossiers die niet nader beschreven zijn in de selectielijsten is steeds toestemming noodzakelijk. De selectielijst voor polders en wateringen bestaat uit drie delen. Deel 1 omvat de documentvorming met betrekking tot het besturen van de polder/watering en het ondergaan van administratief toezicht hierop. Het tweede deel bespreekt de dossiers voortkomend uit de interne huishouding van de polder/watering (financiƫn, personeel, secretariaat en logistiek, ...). Deel drie heeft betrekking op de publieke taken van de polder/watering en de bijkomende dossiervorming.

 link