262920 | 20.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-05-22

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod zoals bebossing van agrarische gebieden, procedures voor het verhuren van het jachtrecht en het schrappen van de aanstellingstermijn van de stuurgroep die de opmaak van het milieurapport begeleidt.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. Algemene bepaling (art. 1);
 • Hfst. 2. Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet (art. 2 en 3, zie doc. nr. 262928);
 • Hfst. 3. Wet oppervlaktewateren (art. 4, 5 en 6, zie doc. nr. 262932);
 • Hfst. 4. Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (art. 7 en 8, zie doc. nr. 262992);
 • Hfst. 5. Wet houdende bijzondere voorwaarden inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (art. 9 en 10, zie doc. nr. 262993);
 • Hfst. 6. Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (art. 11);
 • Hfst. 7. Het Bosdecreet (art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24, zie doc. nr. 262933);
 • Hfst. 8. Het Jachtdecreet (art. 25 en 26, zie doc. nr. 262936);
 • Hfst. 9. Decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (art. 27);
 • Hfst. 10. Het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (art. 28, 29, 30, 31 en 32, zie doc. nr. 262938);
 • Hfst. 11. Decreet tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (art. 33, zie doc. nr. 262943);
 • Hfst. 12. Decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 34, 35, 36 en 37, zie doc. nr. 262939);
 • Hfst. 13. Drinkwaterdecreet (art. 38 en 39, zie doc. nr. 262940);
 • Hfst. 14. Bodemdecreet (art. 40 en 41, zie doc. nr. 262942);
 • Hfst. 15. Slotbepalingen (art. 42 en 43).

 

 link