266488 | 17.05.2012 KB wijz. het KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.

BS 2012-07-06

Dit belsuit vult het KB 23.06.2010 aan met nieuwe bepalingen over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand.

Alle analysemethoden, met inbegrip van de laboratorium-, veld- en onlinemethoden die worden gebruikt voor de programma's van chemische monitoring die uit hoofde van het KB 23.06.2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand worden uitgevoerd, zijn gevalideerd en gedocumenteerd overeenkomstig de norm EN ISO/IEC 17025 of andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen.

Nieuwe definities ('aantoonbaarheidsgrens', 'bepalingsgrens', 'meetonzekerheid') worden ingevoegd in art. 2 van het KB 23.06.2010.
Bijlage IV van hetzelfde besluit wordt aangevuld.

De volgende punten komen aan bod:

  • Analysemethoden;
  • Minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden;
  • Berekening van gemiddelde waarden;
  • Kwaliteitsborging en -beheersing.