286386 | 09.05.2014 BVR tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 4 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-08-20, (2e uitg.)

Dit besluit regelt de procedure die gemeenten moeten volgen bij het overnemen van het beheer van grachten en het vastleggen van de erfdienstbaarheidszone die nodig is om dit beheer uit te voeren. De gemeente moet een openbaar onderzoek organiseren en moet de beslissing tot overname van het beheer en de beslissing om een erfdienstbaarheid op te leggen bekendmaken aan het publiek.

 

 link