288582 | 03.10.2014 V. nr. 114 (Vl. P.): Havens - Watergebonden oliecalamiteiten
VERMEULEN Sabine
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 26.11.2014

Een verontreiniging van oppervlaktewater moet, afhankelijk van de aard en de locatie van de vervuiling, gemeld worden aan het meldpunt van de milieu-incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbeheerder of de handhavende instanties (zoals politiediensten en lokale en/of gewestelijke toezichthouders).

Indien de vervuiling van (gewest)grensoverschrijdende aard is of dreigt te worden, moet het betrokken gewest of buurland bevraagd worden over of verwittigd van de vervuiling volgens de internationale doormeldingsprocedure via de hoofdwaarschuwingspost (RIS Evergem of RIS Hasselt, afhankelijk van de plaats van het incident). Indien de vervuiling de waterkwaliteit in een captatiepunt voor drinkwaterproductie kan beïnvloeden, moet ook de toezichthouder drinkwater verwittigd worden. Tot slot zijn de exploitanten van ingedeelde inrichtingen volgens VLAREM verplicht om elk voorval, of bij een onmiddellijke dreiging daarvan, te melden aan de afdeling Milieu-inspectie.