292306 | 02.09.2014 V. nr. 37 (Vl. P.): Bescherming kustpolders - Initiatieven
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Dit antwoord bespreekt de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader van de directe steun, zijn 'vergroeningsplichtig'. Zij moeten minstens de vergroeningsmaatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen die hiermee gelijkgesteld zijn.