297337 | 14.12.2015 MB wijz. MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-30, (1e uitg.)

Dit besluit wijzigt de regels in verband met vergroening binnen de rechtstreekse betaling in het kader van steun die aan landbouwers wordt toegekend op basis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De wijziging is het gevolg van de erkenning van historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders.

De art. 1 en 5 en de bijlage 1 van het MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen, worden gewijzigd.