306053 | 02.12.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-12-15

Dit besluit wijzigt een aantal bepalingen in het BVR 28.06.2002 omdat vanaf het heffingsjaar 2017 de heffingsplichtigen op de waterverontreiniging hun aangifte verplicht moeten indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgens de beveiligde elektronische procedure. De toegang tot het systeem van de elektronische aangifte vereist dat de heffingsplichtige zich vooraf registreert zodat zijn identiteit wordt gewaarborgd.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer worden gewijzigd.