307585 | 12.12.2016 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *
et al.

BS 2017-02-03, (2e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing heeft onder meer betrekking op de begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening (DBDMH), van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurie├źn en het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid. De ordonnantie legt eveneens de elektriciteitsdistributienetbeheerders de informatie- en adviesverplichting op bestemd voor de plaatselijke besturen overheden met het oog op de bevordering van de energiebesparingsmaatregelen en de productie van hernieuwbare energie via fotovolta├»sche panelen.

 link