308934 | De bevoegdheden van de gewesten
SEUTIN B.
VAN HAEGENDOREN Geert

Brugge:die Keure, (Bibliotheek Grondwettelijk Recht - algemene reeks), 2016,520 p.

Dit boek beschrijft de bevoegdheden van de gewesten inzake ruimtelijke ordening, het leefmilieu, huisvesting, landbouw, energie, mobiliteit, dierenwelzijn en arbeidsmarktbeleid. Het boek beschrijft ook de bevoegdheden van de gewesten ten opzichte van de gemeentelijke en provinciale instellingen (de lokale besturen) en het administratief toezicht.

Inhoudstafel:

 • De ruimtelijke ordening en de stedenbouw;
 • Het leefmilieu en het waterbeleid;
 • De landinrichting en het natuurbehoud;
 • Het huisvestingsbeleid;
 • Het landbouwbeleid;
 • De economie;
 • Het energiebeleid;
 • De lokale besturen (zie doc. nr. 308936);
 • Het arbeidsmarktbeleid;
 • Mobiliteit, openbare werken, vervoer, verkeer en verkeersveiligheid;
 • Dierenwelzijn;
 • Het administratief toezicht.

 link