Mensen

Polders en wateringen worden bestuurd door mensen van ter plekke. Ook het personeel is veelal afkomstig uit het gebied van de polder of watering. Dit maakt deze instellingen bijzonder laagdrempelig en zeer gemakkelijk aanspreekbaar.


Personeel

Polders en wateringen hebben heel weinig personeel: de ontvanger-griffier is manager, personeelschef, archiefbeheerder, financieel beheerder, juridisch adviseur, manusje-van-alles. De dijk- of sluiswachter controleert en onderhoudt de waterlopen en de infrastructuur (pompgemalen, schuiven, schotten,...).Heb je een vraag?


Klik op onderstaande knop voor het adres, telefoonnummer, mailadres of website van de polder of watering in jouw buurt.

Data

  • Waterinfo is een dataplatform van de Vlaamse Overheid. Hier worden actuele metingen en voorspellingen over overstromingen, neerslag, droogte en getijden samengebracht.
  • Databank Ondergrond Vlaanderen zorgt ervoor dat alle gegevens van de Vlaamse ondergrond (grondwaterstand, sediment-, waterbodemgegevens,...) vlot raadpleegbaar zijn op één loket.
  • DSI, het uitwisselplatform van het Departement Omgeving voor digitale stedenbouwkundige informatie biedt een continu bijgewerkt  geografisch digitaal overzicht van de ruimtelijke verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.