• Tijdschrift nummer 1 - juni 1983 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • Samenwerking tussen de Wateringen in de Provincie Brabant

  • Statuten van de Vereniging

  • Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

  • Samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging

  • Nieuws uit de Vereniging

   • Verslag bestuursvergadering 5 november 1982

   • Verslag dagelijks bestuur 11 februari 1983

   • Verslag vergadering werkgroep Wetgeving

   • Verslag vergadering werkgroep Dijken 28 januari 1983

   • Verslag werkgroep PR 21 april 1983

  • Lezersbrieven en berichten van het Bestuur

   • Arbeidsreglement

   • Personeel in de Polder en de Wateringen - vrijstelling van Stempelcontrole

   • Public-Relations in de Nieuwe Polder van Blankenberge

  • Aktualiteit

   • Commentaar Senator Tyberghien - Vandenbussche Maria: bespreking begroting Ruimtelijke Ordening

   • Wetsvoorstel Senator De Seranno J.

   • Persartikels

   • Lezersservice

 • Tijdschrift nummer 2 - september 1983 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • Heilwens uitgesproken door de heer J. Hinnekens

  • Relatie met andere Besturen en de Overheid door ridder B. de Schaetzen van Brienen

  • Nieuws uit de vereniging

   • Verslag vergaderingen werkgroep Wetgeving

   • Verslag dagelijks bestuur 3 juni 1983

   • Verslag werkgroep dijken 27 juni 1983

   • Verslag bestuursvergadering 27 juni 1983

  • Algemene informatie voor de leden

   • De Ruilverkaveling in de Polders en Wateringen - R. Bosman

   • Archiefwetgeving

   • Waterbeheersing en Milieubeheer - graf D. de Ribeaucourt

   • Sigmaplan voor het Scheldebekken

  • Aktualiteit

   • Muskusratbestrijding

   • Decreet 21 april 1983 houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen

 • Tijdschrift nummer 3 - december 1983 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Naar een nieuwe wetgeving voor de Polders en Wateringen - beschouwingen bij het tweede nationaal congres door VVPW-voorzitter Marc De Smet

  • Verslag werking commissie tot herziening van de wetgeving op de polders en wateringen, door dr. A. Pauwels

  • Toespraak van de heer P. Akkermans, gemeenschapsminister

  • Toespraak door de heer E. De Cuyper, bestendig afgevaardigde Provincie Oost-Vlaanderen

  • Krachtlijnen van de VVPW voor de toekomstige werking van de polders en wateringen

  • Aktuele aandachtspunten

  • Nabeschouwingen bij de 2de algemene vergadering

  • Strukturele uitbouw van de VVPW

  • Nieuws uit de Vereniging

  • Wetgeving op de waterlopen in de Polders en Wateringen

  • Aktualiteit

 • Tijdschrift nummer 4 - maart 1984 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • "De ontvanger-griffier: een gewetensvol ambtenaar" - ridder B. de Schaetzen van Brienen
  • Nieuws uit de vereniging
   • Herzieing wetgeving
   • Werkgroep Milieu
   • Werkgroep Dijken
   • Werkgroep PR
  • Algemene informatie
   • Scheikundig onderhoud van waterlopen, ing. A. Vandierendounck
   • Muskusrattenverdelging, ir. Van Melckebeke
   • Vereniging van Limburgse Wateringen, R. Briers
  • Aktualiteit
 • Nieuwsbrief nummer 5 - juni 1984 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • Bloeiend Haspengouw - ridder B. de Schaetzen van Brienen

  • Nieuws uir de Vereniging

   • werkgroep Milieu

   • Bestuursvergadering 16 mei 1984

   • Kennismaking met de watering De Beneden Mark 

   • Ontmoeting tussen Noord en Zuid

   • Vereremerking dijkgraaf Fernand Malfliet

  • Algemene informatie

   • Het Derde Arbeidscircuit

   • De rol van het Gemeentekrediet als "Bankier van de Lokale Besturen"

  • Aktualiteit

 • Nieuwsbrief nummer 6 - september 1984 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • Oproep tot de bestuursleden, ridder de Schaetzen van Brienen

  • Nieuws uit de Vereniging

   • Dagelijks Bestuur

   • Allerlei

   • Kennismaking met de Watering De Herk

  • Algemene informatie

   • Belastingen geheven door Polders en Wateringen, H. Hosteaux

   • Een jaar BTK-project in de Polder van Willebroek

   • Verzekeringen, Arsene Goossens

  • Aktualiteit

   • Decreet op de bescherming van de landschappen

   • Fusie van de polders van Hamme-Moerzeke-Castel

 • Nieuwsbrief nummer 7 - december 1984 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Algemene vergadering dd. 30 november 1984

   • Verslag en nabeschouwingen door M. De Smet, voorzitter

   • Toespraak M. Vints, Gedeputeerde Limburg

   • Het Waterbeleid van de Vlaamse Regering, ir. Bruneel, Kabinetsattache

   • Waarom werd de dienst voor Polders en Wateringen binnen AROL afgeschaft?

  • Kennismaking met de Generale Vrije Polder

  • Algemene informatie

   • Noodzaak van kunstmatige watervoorziening bij droogte, ir. J. De Smet; Belgroma

  • Aktualiteit

   • Polders en Wateringen hebben bezwaren tegen het "Bermenbesluit", Andr& Rijckaert

 • Nieuwsbrief nummer 8 - maart 1985 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Aktuele aandachtspunten, M. De Smet, voorzitter

  • Waterschapswetgeving in Nederland, Drs J.H.M. Kienhuis, directeur UvW

  • De nieuwe structuren van de Vlaamse Administratie, dhr. S. Thijs, AROL

  • Kennismaking met de Polder Noordwatering van Veurne

  • Nieuws uit de Vereniging

   • Dagelijks bestuur 18 december 1984

   • Milieuenqu├¬te

   • In Memoriam Marcel Peeters

   • Ontslag Ridder B. de Schaetzen van Brienen

  • Aktualiteit

   • Een waterbeheersingsprogramma voor het Vlaamse Gewest

   • Uitbreiding Watering der Barebeek

 • Nieuwsbrief nummer 9 - juni 1985 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Voorwoord voorzitter VVPW

  • Bij de 3de jaargang

  • Nieuws uit de Vereniging

   • In Memoriam Charles Pien

   • Bestuursvergadering 24 april 1985

   • Algemene vergadering 8 november 1985

   • Milieustudiedag 21 september 1985

  • Kennismaking met de Watering van de Barebeek

  • Rechtstoestand van de ontvanger-griffier bij fusie, dhr. F. De Buel, ATD

  • Realisatie van het pompstation in de Polder van Grembergen

  • Ingebruikstelling van de Zoutkeetwatergang in de Polder van het Land van Waas

  • Waterbeheersing in verband met plantengroei, ir. J. De Smet, nv Belgroma

  • Organisatie van de Algemene Technische Diensten, ir. W. Goderis

  • Ge├»llustreerde kaart an de Polders evan het Land van Waas

 • Nieuwsbrief nummer 10 - december 1985 (open als FLIPBOOK - open als PDF)

  • Memorandum aan de Regering

  • Nieuws uit de Vereniging

   • Milieustudiedag

   • Verdienstelijke bestuursleden in de Generale Vrije Polders gehuldigd

   • Ere-diploma voor verdienstelijke bestuursleden

   • Studiebezoek van Brabantse en Limburgse Wateringen aan de Europese Zaadmaatschappij

   • Polder van Willebroek, een voorbeeld van ondernemingsgeest en werkkracht

  • Kennismaking met de Nieuwe Polder van Blankenberge

  • Waterbeheersing en Landschapszorg, ir. K. Decaestecker, hoofdingenieur-directeur

  • Evaluatie van Ruilverkaveling in Vlaanderen