122827 | 07.10.1997 BVR betr. de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27

De bevoegde afdeling van de administratie Waterwegen en Zeewezen kan toestemming geven om aan de waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen wijzigingen aan te brengen, zoals bedoeld in art. 11 van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen. Dit besluit overloopt de procedure.

 

 link