12456 | Vademecum van de wetgeving betreffende polders en wateringen
VANCRAEYNEST Dirk

Houtave-Zuienkerke: Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, 1991, ca 275p.

Met dit boek geeft de auteur een zo volledig mogelijk beeld van de wetten en reglementen die, ook onrechtstreeks, de polders en wateringen in hun werking raken. Daarbij beperkt de auteur zich niet tot de reglementeringen die de besturen hun publieke opdracht treffen. Polders en wateringen stellen ook daden van privaatrechtelijke aard: huren van kantoren, verpachten van jacht- en visrechten, verkopen van grondoverschotten, enz... Daarom spreekt hij over het ganse gamma van regulerende bepalingen die op enigerlei wijze invloed hebben op de juridische handelingen van polders en wateringen.