131319 | De Benelux-Overeenkomst : Toepassing in Baarle-Hertog-Nassau
VANHELLEPUTTE Lieve
VERVOORT Joannes

De Europese Gemeente, december 1997, V.2, (8), 19-21

De Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking, ondertekend te Brussel op 12.09.1986 en in werking getreden op 01.04.1991, is het formeel-juridisch instrumentarium voor grensoverschrijdende intra-Benelux-samenwerking tussen decentrale overheden. Deze Overeenkomst biedt gemeenten, provincies, intercommunales, polders en wateringen de juridische mogelijkheid grensoverschrijdend samen te werken met hun counterparts in Nederland en/of Luxemburg en dit op publiekrechtelijke basis.
Baarle-Hertog is de eerste Vlaamse grensgemeente die de grensoverschrijdende samenwerking met Baarle-Nassau juridisch vorm heeft gegeven.
Dit artikel gaat dieper in op deze samenwerking.