149919 | x / y
Cass., 25 november 1997

T.Milieurecht, maart 1999, V.8, (1), 19-20; Arr.Cass., 1997, (8), 1209-1212

Artikel 2 van de Oppervlaktewaterenwet 25.03.1971 verbiedt de lozing van verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in de oppervlaktewateren en art. 41, par. 1, 1° van dezelfde wet stelt dergelijke lozing strafbaar. Geen van beide artikels vereist echter een aantoonbare aanwezigheid van die stoffen of een waarneembare verslechtering van de watertoestand als voorwaarde van strafbaarstelling.