150290 | 23.02.1998 V. nr. 320 (BHR): Fonds voor de Waterzuivering
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
SMITS Philippe

V. en A., BHR, 15.10.1998,1998-99, (35), 4197-4198

Het 'Fonds voor het Beheer van Afval- en Regenwater' werd opgericht bij de ordonnantie 29.03.1996, tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater en vervangt sinds 01.04.1996 het 'Fonds voor de waterzuivering'.
De huidige financiƫle toestand van het Fonds wordt weergegeven in de bijgevoegde tabel.

nvdr: De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.