15120 | BVE houdende verlenging van de termijn voor de in toepassing van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging uit te voeren terugbetalingen met betrekking tot de door openbare besturen, instellingen van openbaar nut en intercommunale verenigingen kosteloos afgestane installaties en studies
KELCHTERMANS Lambert

B.S., 26.04.1991, V.161, (82), 8795; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 314

De termijn voor de terugbetalingen wordt verlengd tot 31.12.1993. Noot (KC): De uiterste termijn van terugbetaling verstreek op 01.02.1991, termijn welke door de VlaamseMilieumaatschappij onmogelijk kan worden gerespecteerd.