153333 | 18.01.1999 V. nr. 127 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vermindering voor mindervaliden
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 21.05.1999,1998-99, (13), 1571

Uit de wet 26.03.1971, zoals gewijzigd bij decreet 20.12.1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, blijkt dat aan twee voorwaarden moet zijn voldaan om vrijstelling te verkrijgen, namelijk:

  • - de gehandicapte moet de inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu genieten;
  • - de gehandicapte moet de heffingsplichtige zijn. Dit wil zeggen dat de drinkwatermaatschappij moet factureren op zijn/haar naam, omdat volgens de wet 26.03.1971 de heffingsplichtige diegene is aan wie de drinkwatermaatschappij factureerde in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.
Daar zij geen contract kunnen afsluiten en derhalve de drinkwatermaatschappij het waterverbruik niet kan factureren aan deze personen, konden verlengd minderjarigen tot op heden niet worden vrijgesteld.
Een ontwerp van amendement ligt nu ter stemming bij het Vlaams Parlement.