154004 | Over VLAREM II overgangsperikelen, het concreet beantwoorden van bezwaren, milieukwaliteitsnormen en de strijd tegen de nitraatverontreiniging
LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, mei 1999, V.8, (2), 127-132

Dit artikel vormt een noot bij het arrest van de Raad van State van 10.12.1998. In een eerste deel overloopt de auteur de overgangsregeling van het nieuwe Vlarem II. Hij stelt vast dat deze regeling in belangrijke mate een einde maakt aan de problematiek omtrent de geldigheid van milieuvergunningen die voorwaarden overgenomen hadden uit het oorspronkelijke en door de Raad van State vernietigde Vlarem II. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een vergunningverlenende overheid bezwaren die tijdens een openbaar onderzoek zijn geuit, behoort te beantwoorden. In het laatste deel wordt aangetoond dat het respect voor milieukwaliteitsnormen van belang is voor de vergunningverlening. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de kwaliteitsnorm voor nitraten in oppervlaktewateren.