160666 | Op de bres voor het water - Een pleidooi voor een integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor de veiligheid
PAULUS C.

In deze rede wordt teruggekomen op de oorzaken van de overstromingsramp midden september 1998. De auteur wil ook nagaan welke maatregelen ondertussen zijn genomen en wat er nog moet gebeuren om nieuw onheil te voorkomen.