160958 | n.v. Aelter / V.M.M. en Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 mei 1998, nr. 73533

T.Milieurecht, oktober 1999, V.8, (5), 395-397

De Raad van State onderzoekt ambtshalve of hij bevoegd is om kennis te nemen van een individueel fiscaal geschil tussen een nv en de Vlaamse Milieumaatschappij.
Er wordt verwezen naar art. 25, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van het oppervlaktewater, dat luidt als volgt: 'De geschillen over geldsommen tussen een waterzuiveringsmaatschappij en een instelling of onderneming over geldsommen (...), behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. Het Vlaamse Gewest wordt er weliswaar afgeweken van de art. 8 tot en met 32 van deze wet, maar art. 25 is nog steeds van toepassing. De Raad van State acht zich dan ook niet bevoegd. Geschillen over individuele fiscale geschillen komen toe aan de rechterlijke macht.