162277 | 03.11.1999 V. nr. 28 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor mindervalide
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
KEULEN Marino
MAES Jacky

V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 408; V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 415

Overeenkomstig de wet van 26.03.1971 kunnen heffingsplichtigen die de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten genieten, vrijstelling krijgen van de afvalwaterheffing. De heffingsplichtige is diegene aan wie de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.
Het verlenen van vrijstelling aan gezinnen met een gezinslid dat de inkomensvervangende tegemoetkoming geniet, zou in tegenstrijd zijn met de geest van de wet.