163900 | Milieurecht 1999
LAMBRECHTS William

T.B.P., april 2000, V.55, (4), 298-313

Deze bijdrage geeft een overzicht van alle nieuwigheden, wijzigingen en aanpassingen aangebracht in de loop van 1999 inzake milieurecht. Een groot aantal onderwerpen komen aan bod, waaronder: opsporing en vervolging van leefmilieumisdrijven in Brussel, gemeentelijke administratieve sancties, geïntegreerde politiedienst, milieutaksen, gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen, geïntegreerd waterbeleid in Wallonië, grondwater in Vlaanderen, afval, geluidshinder, luchtverontreiniging, ...