172955 | 21.12.2001 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2001-12-29, (3e uitg.)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1)
 • Hfst. II: Onderwijs:
  • afd. 1: Hogescholen (art. 2-7);
  • afd. 2: Universiteiten (art. 8-10);
  • afd. 3: Onderwijs Sociale promotie (art. 11) (doc. nr. 173000);
  • afd. 4: Vastleggingsmachtigingen (art. 12) (doc. nr. 173002)
 • Hfst. III: Leefmilieu:
  • afd. 1: Mestdecreet (art. 13-15) (doc. nr. 173003);
  • afd. 2: Bosdecreet (art. 16-17) (doc. nr. 173004);
  • afd. 3: Grondwater (art. 18-24) (doc. nr. 173007);
  • afd. 4: Oppervlaktewateren (art. 25-27) (doc. nr. 173035);
  • afd. 5: Afvalstoffen (art. 28-32) (doc. nr. 173036) ;
  • afd. 6: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (art. 33);
  • afd. 7: Riviervisserij (art. 34) (doc. nr. 173038);
  • afd. 8: Jachtdecreet (art. 35) (doc. nr. 173039);
  • afd. 9: Milieuvergunningen (art. 36-37) (doc. nr. 173041).
 • Hfst. IV: Watervang (art. 38) (doc. nr. 173804);
 • Hfst. V: Economie (art. 39);
 • Hfst. VI: Fonds Vlaanderen-Azië (art. 40)
 • Hfst. VII: Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid - Hermesfonds (art. 41);
 • Hfst. VIII: Financiën:
  • afd. 1: Fonds Onroerende Goederen (art. 42);
  • afd. 2: NV Koloniën Invest (art. 43);
  • afd. 3: Personenbelasting (art. 44);
  • afd. 4: Succesierechten (art. 45-47)
 • Hfst. IX: Media (art. 48-49);
 • Hfst. X: Energie (art. 50-51) (doc. nr. 173118);
 • Hfst. XI: Financiële aspecten van het decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (art. 52) (doc. nr. 173805);
 • Hfst. XII: Sociaal Impulsfonds (art. 53-54) (doc. nr. 173120)
 • Hfst. XIII: Sommige aspecten van het Sociaal Begeleidingsplan Doel (art. 55);
 • Hfst. XIV: Cultuur:
  • afd. 1: Amateurkunsten (art. 56) (doc. nr. 173121);
  • afd. 2: Volksontwikkelingswerk (art. 57) (doc. nr. 173122);
  • afd. 3: Opheffing Koninklijke Besluiten (art. 58-59);
  • afd. 4: Muziek, Letteren, Podiumkunsten (art. 60) (doc. nr. 173806);
  • afd. 5: Jeugd (art. 61) (doc. nr. 173807).
 • Hfst. XV: Brusselse Aangelegenheden:
  • afd. 1: Euro (art. 62-64);
  • afd. 2: Vlaams-Brussels Fonds (art. 65-71)
 • Hfst. XVI: Toerisme VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (art. 72)
 • Hfst. XVII: Huisvesting (art. 73) (doc. nr. 173808);
 • Hfst. XVIII: Slotbepaling (art. 74).

nvdr: De tekst van het decreet 21.12.2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 die bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad 29.12.2001, 3de uitgave, blz. 45626 en verder, vertoonde een aantal materiële fouten en wordt vervangen door de tekst die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 02.02.2002, blz. 5487 en verder.

 

 link