175848 | 01.02.2002 BVR wijz. BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-06

Dit besluit vervangt in art. 1 van het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van het art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging de bedragen uitgedrukt in frank door bedragen uitgedrukt in euro.

 

 link