176805 | Het afkoppelingsbeleid in Vlaanderen: een beleidsoptie met vergaande gevolgen
VAN DE BROECK Steven

Milieu en Bedrijf, 09.05.2002, V.16, (9), 1-5

@Dit artikel bespreekt het afkoppelingsbeleid in Vlaanderen en op basis van welke criteria een bedrijf wordt ingedeeld als prioritair bedrijf of P-bedrijf. Daarnaast wordt beproken wat een classificatie als P-bedrijf precies inhoudt.

Volgende punten komen aan bod:

 1. Een omzendbrief voor Vlaanderen (21.11.2001)
 2. Wie komt in aanmerking ?
  • Vuilvracht geloosd door het bedrijf:
   • Vuilvrachten berekend met heffingsformules;
   • Vuilvrachten geloosd op jaarbasis.
  • Aanwezigheid van stoffen die de werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) negatief be├»nvloeden;
  • Toepassingsgebied van de IPPC-Richtlijn (EU-richtlijn inzake ge├»ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging);
  • Ecologisch transport van afvalwater;
  • Hydraulische overbelasting van een RWZI;
  • Biologische verwerkbaarheid van afvalwater;
  • Capaciteit ontvangende RWZI.
 3. Toepassingsgebied:
  • Indienen van een vergunningsaanvraag;
  • Op initiatief van de VMM.
 4. Gevolgen bij indeling als P-bedrijf:
  • Rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater;
  • Rechtstreeks afvoer naar een RWZI;
  • Overgangstermijnen.
 5. Enkele algemene beschouwingen
 6. Conclusie

ndlr: De omzendbrief LNM 2001/01 van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie werd ingetrokken door de omzenbrief LNW 2005/01 van 23.09.2005 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur.