181795 | Ruimtelijke planning en water
MARCHAND Koen

T.R.O.S., september 2002, V.7, (27), 202-208

De auteur bespreekt de verhouding tussen ruimtelijke planning en water.

De verschillende overheden moeten volgens de auteur hun stellingen durven verlaten en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de waterproblematiek en de relatie tot de ruimtelijke ordening.

Volgende punten worden belicht:

  • nieuwe terminologie: watersysteem en waterketen;
  • integraal waterbeleid:
    • kwaliteitsdoelstellingen.
  • het verband tussen water en ruimtelijke ordening in de praktijk;
  • een watertoets?
  • versterking van de lokale besturen:
    • Het is belangrijk dat de gemeenten meer planningsbevoegdheid krijgen voor een betere afstemming tussen waterbeheerders en ruimtelijke planners. Vlaanderen en de provincie zouden het principiĆ«le recht van de gemeente moeten erkennen om planningsinitiativen te nemen over haar volledige grondgebied en een hiermee consequent vergunningsbeleid te voeren. Vlaanderen en de provincie zouden slechts mogen optreden voor de materies waarvan ze objectief kunnen motiveren dat ze tot hun belangensfeer behoren.