193543 | Het decreet integraal waterbeleid - Mijlpaal voor het Vlaamse waterbeleid
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Erembodegem:Vlaamse Milieumaatschappij, 2004,38 p.|www.vmm.be

Deze brochure is een samenvatting van het decreet integraal waterbeleid en is bedoeld als leidraad voor alle Vlaamse waterbeheerders en ieder die zich bij het waterbeleid in Vlaanderen betrokken voelt.

De volgende aspecten komen aan bod:

  • Europa zet de bakens uit;
  • integraal waterbeleid, een nieuwe visie op omgaan met water;
  • instrumenten voor een integraal waterbeleid;
  • het waterbeleid op de verschillende niveaus;
  • de internationale stroomgebiedsdisctricten;
  • het Vlaams Gewest;
  • de bekkens;
  • de deelbekkens;
  • integraal waterbeleid, ieders zaak;
  • de bijzondere verplichtingen.
nvdr: Dit document is eveneens raadpleegbaar op de website van www.vmm.be.

 link