202650 | D.J. en O.M. / V.C.A. en V.C.O.
Rb. Oudenaarde, 7 mei 2004

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 733-734

Het bezit van een lekkende mazouttank waarvan een gedeelte van de inhoud in de gracht terechtkomt is een strafrechtelijk misdrijf.

De inverdenkinggestelde bezat thuis een mazouttank waarvan een deel van de inhoud regelmatig in de gracht lekte, hetgeen een inbreuk uitmaakt op de art. 1, 2 en 41 par. 1 en 4 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Het verslag van de milieuambtenaar werd door de inverdenkinggestelde in twijfel getrokken, maar volgens de rechter worden ambtenaren die geslaagd zijn voor zo'n gespecialiseerde opleiding verondersteld waarheidsgetrouwe bevindingen te doen en met kennis van zaken te handelen.

Gezien de aard van het misdrijf wordt de inverdenkinggestelde dan ook verwezen naar de correctionele rechtbank.