203836 | 30.06.2005 BBHR tot vervanging van bijlage II van het BBHR 20.09.2001 betr. de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2005-09-28, (2e uitg.)

Bijlage II (Lijst van de relevante gevaarlijke stoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kwaliteitsdoelstellingen) van het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen wordt vervangen.
Deze lijst van relevante gevaarlijke stoffen wordt opgesteld op basis van voorafgaande studies van de oppervlaktewateren die werden uitgevoerd tussen 1997-2003 op meerdere representatieve punten.

nvdr: De tekst gepubliceerd in het Staatsblad van 28.09.2005 vernietigt en vervangt de tekst die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 274 van 07.09.2005.

nvdr: Het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen werd opgeheven door het BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen (zie doc. nr. 255350).