20769 | Milieu en fiscaliteit : Het gebruik van economische instrumenten in het milieubeleid van het vlaamse gewest
DEKETELAERE Kurt

Brugge:die Keure, 1991, XVIII+170 p.

De bedoeling van dit boek is de praktijkjurist wegwijs te maken in de recente stortvloed van milieuwetgeving, en dan in het bijzonder met betrekking tot het aspect heffingen. Het gaat eerst in op de fiscale bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. De oprichting en de werking van het MINA-fonds wordt daarna behandeld.
De verschillende milieu-heffingen worden daarna besproken :

  • inzake afvalstoffen : decreet van 22.07.1981, van 22.10.1986, van 20.12.198 1989 en van 21.12.1990
  • inzake milieuvergunningen : decreet van 21.12.1990
  • inzake riviervisserij : wet van 01.07.1954
  • inzake watervang : decreet van 21.12.1990
  • inzake meststoffen : decreet van 21.01.1991 - inzake jacht : decreet van 23.05.1990
  • inzake Seveso-bedrijven : wet van 29.12.1990
Teneinde, wordt er ook besproken van de tegemoetkoming voor de schone wagens (wet van 20.07.1990 en KB van 12.12.1990), van de verhoogde investeringsaftrek betreffende bestanddelen gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling (wet van 07.12.1988 en 17.04.1990) en van de expansiesteun voor milieu-investeringen.