210565 | 30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-13

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Inhoudstafel:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Onderwijs:
  • Afd. I: Basisonderwijs (art. 2) (zie doc. nr. 210581);
  • Afd. II: Hogescholen (art. 3-7) (zie doc. nr. 210583);
  • Afd. III: Universiteiten (art. 8-21);
  • Afd. IV: Volwassenenonderwijs (art. 22-25) (zie doc. nr. 210592);
  • Afd. V: Recuperatiefonds studietoelagen (art. 26).
 • Hfst. III: Cultuur:
  • Afd. I: Lokaal Cultuurbeleid (art. 27);
  • Afd. II: Fonds Culturele Infrastructuur (art. 28);
  • Afd. III: Subsidies socio-culturele sector (art. 29);
  • Afd. IV: Aanvullende subsidies voor tewerkstelling in culturele sector (art. 30) (zie doc. nr. 210594).
 • Hfst. IV: Herstelfonds (art. 31) (zie doc. nr. 210597);
 • Hfst. V: Departementale fondsen onroerende goederen (art. 32-33);
 • Hfst. VI: Afvalstoffen (art. 34) (zie doc. nr. 210632);
 • Hfst. VII: Oppervlaktewateren (art. 35-36) (zie doc. nr. 210633);
 • Hfst. VIII: Milieubeleid (art. 37) (zie doc. nr. 210638);
 • Hfst. IX Mestbeleid (art. 38-39) (zie doc. nr. 211692);
 • Hfst. X: Landbouw (art. 40);
 • Hfst. XI: Energie (art. 41-49);
 • Hfst. XII: Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie (art. 50) (zie doc. nr. 210645);
 • Hfst. XIII: Oprichting van een Pendelfonds;
  • Afd. I: Betrokken actoren (art. 51-53) (zie doc. nr. 210646);
  • Afd. II: Procedure voor het verkrijgen van een tegemoetkoming uit het fonds (art. 54-57) (zie doc. nr. 210647);
  • Afd. III: Het fonds (art. 58-62) (zie doc. nr. 210649).
 • Hfst. XIII: Slotbepalingen (art. 63).