211745 | 24.03.2006 V. nr. 123 (Vl. P.): Bouw- en verkavelingsvergunningen - Watertoets
HEEREN Veerle
Vlaams Min. van Financiƫn en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 05.2006,2005-2006, (8), 219-220

Het decreet integraal waterbeleid maakt, bij de toepassing van de watertoets, geen onderscheid tussen gronden gesitueerd in of buiten verkavelingen.