213052 | 20.07.2006 BVR wijz. BVR die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie
Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, MOERMAN Fientje

BS 2006-10-03, (2e uitg.)

Dit besluit actualiseert de regelgeving die de werking van het Agentschap Economie regelt en stemt deze af op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het oprichtingsbesluit van het Agentschap Economie.

Worden gewijzigd:

 • Economische expansiesteun - BVR 10.10.2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest;
 • Dossiers Midden- en Oost-Europa - BVR 23.02.2001 tot opheffing van het BVR 10.05.1995 tot vaststelling van het reglement inzake de toekenning van financiële tussenkomsten voor initiatieven met betrekking tot Centraal- en Oost-Europa;
 • Adviespremies - BVR 09.12.1997 betreffende het toekennen van een financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs;
 • Zachte steun - BVR 14.12.2001 houdende de richtlijn betreffende de zachte steun voor advies, opleidings- en studieprojecten;
 • Binnenvaart - BVR 28.06.2002 betreffende de steun voor de binnenvaart;
 • Brugprojecten economie en onderwijs - BVR 04.04.2003 tot ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs;
 • Bedrijventerreinen - BVR 05.09.2003 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen (zie doc. Nr. 191907);
 • Peterschapsprojecten - BVR 05.09.2003 betreffende de peterschapsprojecten;
 • Groeipremie - BVR 10.10.2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest;
 • Gratis starterscheques voor starters - BVR 26.03.2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters;
 • Opleidingscheques - BVR 02.04.2004 betreffende de opleidingscheques;
 • Prestarterscheques - BVR 23.04.2004 betreffende de starterscheques voor prestarters;
 • Adviescheques - BVR 30.04.2004 betreffende de adviescheques;
 • Grijswatercircuits - BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen (zie doc. Nr. 196729);
 • Ecologie - BVR 01.10.2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest (zie doc. Nr. 199516);
 • Erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden - BVR 22.10.2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden (zie doc. Nr. 198634);
 • Subsidiëring van projecten van de oproep ondernemerschap - BVR 07.10.2005 tot toekenning van steun voor projecten ter stimulering van het ondernemerschap;
 • Steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten - BVR 16.12.2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten;
 • Fonds voor Flankerend Economisch Beleid - BVR 03.05.2002 houdende vaststelling van de regelen voor het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.

nvdr: Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agentschap IWT) in het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader werd het Agentschap IWT ontbonden zonder vereffening en werden zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen overgedragen. De regelgeving die verwijst naar het Agentschap IWT wordt hieraan aangepast door het BVR 18.12.2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (B.S., 31.12.2015,1e uitgave, V.185, (343), 81648-81660).