216174 | 21.11.2006 BBHR houdende uitvoering van art. 38 par. 7, 3e lid, van de Ordonnantie 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-24

Dit besluit bepaalt het aantal tussentijdse facturen voor distributiewater bestemd voor menselijke consumptie over een jaar volgens verschillende verbruiksschijven.

De verbruiksschijven zijn de volgende:

  • verbruiksschijf lager dan 0,25 m3/dag (90 m3/jaar): geen tussenliggende factuur;
  • verbruiksschijf tussen 0,25 en 0,50 m3/dag (90 tot 180 m3/jaar) een tussenliggende factuur;
  • verbruiksschijf tussen 0,50 en 2 m3/dag (180 tot 730 m3/jaar) : drie tussenliggende facturen;
  • verbruiksschijf tussen 2 en 20 m3/dag (730 en 7.300 m3/jaar) : vijf tussenliggende facturen;
  • verbruiksschijf hoger dan 20 m3/dag elf tussenliggende facturen.