216594 | Website De waterbeheerplannen in openbaar onderzoek
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.volvanwater.be

Deze website bevat alle nuttige informatie over het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 in Vlaanderen. Dit loopt nog tot 08.01.2015. Iedere burger kan de plannen die in zijn regio zullen gelden, online inkijken via een zoekmodule en erop reageren via een inspraakformulier, het openbaar onderzoek verloopt voor de eerste keer volledig digitaal.

Als gemeente kunt u de plannen ter inzage leggen door uw burgers te verwijzen naar deze website en door een openbare computer ter beschikking te stellen voor wie geen toegang heeft tot het internet.

Het decreet 18.07.2003 stelt verder dat iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen tijdens de duur van het openbaar onderzoek (09.07.2014 tot en met 08.01.2015). Voor het eerst kunnen opmerkingen ook rechtstreeks aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bezorgd worden. Dit gebeurt bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt ten zeerste aanbevolen. Ontvangt een gemeente toch schriftelijke opmerkingen of bezwaren, dan stelt zij best telkens een proces-verbaal op, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. De schriftelijk ontvangen opmerkingen moeten uiterlijk op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is uiterlijk op 22.01.2015, aan de CIW bezorgd worden.

De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22.12.2015 vaststellen. De definitieve stroomgebiedbeheerplannen worden daarna bekendgemaakt. Via deze website zal de burger kunnen nagaan op welke manier met zijn opmerking werd rekening gehouden.

 link