218198 | Wegenrecht
DE STAERCKE J├╝rgen

Brugge:Die Keure, 2007,334 p.

Dit werk behandelt de belangrijke kwesties van het wegenrecht, zoals de politie van de openbare weg, het beheer en het gebruik van de openbare weg en het administratieve statuut van de verschillende categorie├źn van wegen. Ook andere rechtsdomeinen relevant voor het wegenrecht komen aan bod.
Het werk wil een nieuw naslagwerk zijn voor het wegenrecht van het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Hoofdstuk I (algemeen deel) begint met een indeling van de wegen en een schets van de bevoegdheidsverdeling terzake.
Daarna komen belangrijke aspecten van het wegenrecht aan bod. Bij de politie van de openbare weg wordt aandacht besteed aan de verordeningsbevoegdheid, gevonden voorwerpen, reclame, namen van wegen en toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit. In een volgende afdeling wordt de beheersbevoegdheid over openbare wegen besproken. Ook de mobiliteitsconvenants voor Vlaanderen komen aan bod. Bij de afdeling over het gebruik van wegen wordt stilgestaan bij de openbare wegen en het openbaar domein, de collectieve en de privatieve ingebruikneming.
Vervolgens komen enkele leerstukken aan bod die het wegenrecht weliswaar overstijgen, maar die toch relevant zijn voor deze rechtstak: de overheidsopdrachtenreglementering, het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht.

In het tweede hoofdstuk worden achtereenvolgens de hoofdwegen (autosnelwegen en grote wegen) en de kleine wegen besproken (gemeentewegen en buurtwegen).

Het laatste hoofdstuk handelt over andere wegen, namelijk de boswegen, voet- en jaagpaden en polderwegen.