221990 | Gemeente Zuienkerke en de Nieuwe Polder van Blankenberge / Vlaamse Gewest
R.v.St., 16 november 2006, 7e K., nr 164816

Een gemeente die nalaat de vereiste vergunning aan te vragen alvorens werken aan een weg, de grachten en de bermen (gelegen in landschappelijk waardevol gebied) uit te voeren, begaat een fout.

Een wijziging van vegetatie en bepaalde activiteiten inzake kleine landschapselementen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waaronder het wijzigen van vegetatie horende bij de kleine landschapselementen en het uitgraven en verbreden van waterlopen, is op zich voldoende om te besluiten dat deze werken onderworpen zijn aan de natuurvergunningsplicht. Een gemeente dient voor het uitvoeren van deze werken een natuurvergunning aan te vragen.

Rekening houdend met het aspect 'natuurbehoud' is het niet onredelijk om het verstevigen of verharden van een oever niet te aanzien als 'normale onderhoudswerken'.
In de natuurvergunningsaanvraag wordt aangeduid dat de werken uitgevoerd worden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in een speciale beschermingszone voor het behoud van de vogelstand.