222390 | 29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 - Oppervlaktewateren (art. 50-51)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2007-09-14

Gelet op de grote discrepantie tussen de heffingscoëfficienten C1 in de twee subsectoren (in het kader van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren), zorgt deze wijziging voor de gelijkschakeling van de coëfficiënten van de subsectoren.

Dit hoofdstuk wijzigt zowel art. 35quinquies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten) als de bijlage (nr. 35 - papierindustrie).

 

 link