224800 | 09.08.1988 KB waarbij aan de ontvangers-grieffiers van de polders en wateringen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
Min. van Binnenlandse Zaken, TOBBACK Louis
Min. van Justitie, WATHELET Melchior

BS 1988-09-02

De ontvangers-griffiers kunnen de informatiegegevens in de Rijksregister van de natuurlijke personen raadplegen om de belastingen ten bate van de polders en wateringen te innen.

Om de belastingen te vestigen en om ze te innen ten bate van de polders en wateringen, wordt aan de ontvangers-griffiers, met toepassing dit besluit, toegang verleend tot informatiegegevens zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Die gegevens hebben betrekking op met name de naam, de nationaliteit, de samenstelling van het gezin en andere vermeldingen in verband met een ingeschreven persoon (wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen).

 

 link