224827 | 20.11.1959 KB tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, DE VLEESCHAUWER Albert
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1959-11-27

Dit besluit stelt de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen vast.

De bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen worden bekendgemaakt door de burgemeesters van de betrokken gemeenten bij wijze van de in die gemeenten gebruikelijke vormen van bekendmaking. Daarna stelt het bestuur van de polder of de watering de bekendmaking en de datum ervan vast. Zodra deze verklaring wordt afgelegd worden de eensluidende afschriften van het bijzonder politiereglement en de bedoelde verklaring overgedragen aan de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg en van de vredegerechten die in dit vlak territoriaal bevoegd zijn.

 

 link