225279 | De (on)belastbaarheid van het openbaar domein inzake lokale en regionale belastingen
GOEGEBUER Augustus

Lok.Reg.Bel., januari-juni 2007, (1-2), 3-74

Deze bijdrage behandelt het principe van de belastingvrijdom van het openbaar domein in welke de lokale besturen zich in hun fiscale bevoegdheid beperkt zien. De auteur legt de grondslagen van dit principe uit en toetst ze aan de hedendaagse maatstaven.

De auteur bespreekt achtereenvolgens volgende punten:

 • De fiscale bevoegheidsverdeling in het federale BelgiĆ«:
  • Provincies en gemeenten;
  • Gemeenschappen en gewesten;
  • Polders en wateringen, agglomeraties en federaties van gemeenten.
 • De wettelijke vrijstelling van onroerende voorheffing voor domeingoederen:
  • Algemeen;
  • Vrijstellingsvoorwaarden :
   • Nationaal domeingoed;
   • Improductief karakter;
   • Openbare bestemming.
 • Het principe van de belastingvrijdom van het openbaar domein:
  • Ontstaan en ontwikkeling;
  • Latere evoluties:
   • Rechtspraak;
   • Rechtsleer;
   • Kritische geluiden.
  • De belastingvrijdom van het openbaar domein: norm en draagwijdte:
   • Norm;
   • Draagwijdte.
 • Kristische kanttekeningen:
  • De context;
  • Kortsluitingen;
  • Inhoudelijke bedenkingen;
  • Conclusie.