225744 | 16.10.2007 V. nr. 43 (Vl. P.): Polderbelasting - Heffingscriteria
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VAN NIEUWKERKE André

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 637-638

Het feit dat men niet in de polder woont, geeft geen uitsluitsel of men polderbelasting moet betalen.

De polders zijn openbare besturen die ingesteld zijn in uitvoering van de polderwet 03.06.1957.
Elke polder is bevoegd voor een welbepaald gebied. De polderbesturen kunnen belastingen innen van ingelanden uit dat gebied.
Dit zijn de houders van zakelijke rechten binnen het poldergebied.
De afbakening van de gebieden gelegen in een polder of watering, zijn in het verleden niet steeds uitgevoerd volgens logische hydrografische eenheden. Soms zijn visuele grenzen zoals een weg gebruikt als afbakeningsgrens.
Om hieraan te verhelpen zullen in de toekomst bij fusies en uitbreidingen logische hydrografische grenzen gehanteerd worden waarbij de deelbekkengrenzen als leidraad gebruikt worden.