234221 | n.v. Gerona / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 10 oktober 2008, 1e K.

Krachtens art. 35septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt de vuilvracht berekend op basis van de omzettingscoëfficiënten vermeld in de kolommen 4, 5 en 6 van de tabel opgenomen in bijlage van deze wet. Deze tabel voorziet onder nr. 19 in specifieke omzettingscoëfficiënten voor het schrapen en schillen van 1000 kg aardappelen door groenteconservenbedrijven. Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte termen niet definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te worden gegeven, behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid heeft willen afwijken van deze gebruikelijke betekenis.

Met 'schillen van aardappelen' in de gebruikelijke betekenis van deze woorden dient te worden verstaan 'de aardappelen van hun schil ontdoen', terwijl niet blijkt dat de wetgever onder nr. 19 van de tabel in bijlage van de wet 26.03.1971 de toepassing van de aldaar bepaalde omzettingscoëfficiënt voor het schillen van aardappelen heeft willen beperken tot het schillen van aardappelen volgens specifieke technieken.