240937 | 03.07.2009 BVR houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg
Vlaams Min. van Financiƫn en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2009-08-26

Dit besluit bepaalt een sluitende en gelijkvormige regeling voor de adviesverlening in functie van het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg.

Worden gewijzigd:

  • Art. 1. B. van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg (opsomming van de bevoegdheden van de volgende instanties: de Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Milieumaatschappij, de bevoegde provinciale administratie, de bevoegde exploitant van de grondwaterwinning en het polderbestuur of het bestuur van de Watering);
  • Art. 2 van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (opsomming van bevoegdheden van de bevoegde exploitant van de grondwaterwinning en van het polderbestuur of het bestuur van de Watering en aanvulling in de lijst van bevoegdheden van andere instanties).

nvdr: Het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg werd op 24.07.2016 opgeheven door het BVR 27.05.2016 houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg(zie odc. nr. 302624).

 

 link