242800 | 18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-12-30, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I.: Algemeen.
 • Hfst. II.: Onderwijs.
  • Afd. I.: Secundair onderwijs:
   • Onderafdeling I: Algemeen (art. 2-7) (zie doc. nr. 242822) (art. 8-9) (zie doc. nr. 242823);
   • Onderafdeling II.: Uur pedagogische coördinatie (art. 10) (zie doc. nr. 242824).
  • Afd. II.: Hogescholen. (art. 11-13) (zie doc. nr. 242825);
  • Afd. III.: Hogere Zeevaartschool (art. 14-15);
  • Afd. IV.: Financiering hogescholen en universiteiten (art. 16-18);
  • Afd. V.: Universiteiten (art. 19-22);
  • Afd. VI.: Verloven wegens bijzondere opdracht (art. 23-24) (zie doc. nr. 242826);
  • Afd. VII.: Vormingsfonds (art. 25) (zie doc. nr. 242827);
  • Afd. VIII.: Academiseringsmiddelen (art. 26-27) (zie doc. nr. 242828);
  • Afd. IX.: Terbeschikkingstelling (art. 28) (zie doc. nr. 242829);
  • Afd. X.: Volwassenenonderwijs (art. 29-31) (zie doc. nr. 242832);
  • Afd. XI.: Mentorschap (art. 32) (zie doc. nr. 242856);
  • Afd. XII.: Kwaliteit van onderwijs (art. 33-37) (zie doc. nr. 242857);
  • Afd. XIII.: Project 'Duurzaam naar school' (art. 38) (zie doc. nr. 242860);
  • Afd. XIV.: Inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken (art. 39-41) (zie doc. nr. 242861);
  • Afd. XV.: Flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (art. 42-43) (zie doc. nr. 242862);
  • Afd. XVI.: Aanwendingspercentage vrijgestelden (art. 44-48) (zie doc. nr. 424863);
  • Afd. XVII.: Deeltijds kunstonderwijs (art. 49-51) (zie doc. nr. 242864).
 • Hfst. III.: Aanvullende bepalingen betreffende het onderwijs:
  • Afd. I.: Basisonderwijs (art. 52-58) (zie doc. nr. 243300);
  • Afd. II.: Werkingsbudgetten secundair onderwijs en wijziging decreet basisonderwijs (art. 59-65) (zie doc. nr. 243309);
  • Afd. III.: Bedrijfsstages (art. 66-69) (zie doc. nr. 243319);
  • Afd. IV.: Hogere Zeevaartschool (art. 70);
  • Afd. V.: Financiering hogescholen en universiteiten (art. 71);
  • Afd. VI.: Terbeschikkingstelling (art. 72-73) (zie doc. nr.243320);
  • Afd. VII.: Toekenning van een niet-verworven salarisschaal (art. 74) (zie doc. nr. 243321);
  • Afd. VIII.: Volwassenenonderwijs (art. 75-76) (art. 243322);
  • Afd. IX.: Organisatie van tijdelijke projecten (art. 77-79) (zie doc. nr. 243323);
  • Afd. X.: Lerarenopleiding (art. 80-81) (zie doc. nr. 243324);
  • Afd. XI.: Kwaliteit van onderwijs (art. 82-83) (zie doc. nr. 243325);
  • Afd. XII.: Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 84-85) (zie doc. nr. 243326).
 • Hfst. IV.: Fiscaliteit.
  • Afd. I.: Selectiever maken van de Vlaamse forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen (art. 86-87) (zie doc. nr. 242869);
  • Afd. II.: Onroerende voorheffing (art. 88) (zie doc. nr. 242870);
  • Afd. III.: Successierechten (art. 89);
  • Afd. IV.: Heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. (art. 90) (zie doc. nr. 242871);
  • Afd. V.: Heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen (art. 91) (zie doc. nr. 242872);
  • Afd. VI.: Planbatenheffing (art. 92) (zie doc. nr. 242873);
  • Afd. VII.: Schenking bouwgronden (art. 93).
 • Hfst. V.: Vlaamse instrumenterende ambtenaren:
  • Afd. I.: Oprichting dienst Vastgoedakten (art. 94-97);
  • Afd. II.: Fonds Vastgoedakten (art. 98).
 • Hfst. VI.: Fonds ter reductie van de globale energiekost (art. 99) (zie doc. nr. 242875);
 • Hfst. VII: Datum indienstname installaties voor zonne-energie (art. 100) (zie doc. nr. 243332);
 • Hfst. VIII.: Provinciehuis Antwerpen (art. 101). Dit artikel wordt op 01.01.2019 opgeheven door het decreet 30.11.2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (zie B.S., 24.12.2018, V.188, (301), 102280-102281);
 • Hfst. IX.: Overdracht beheer researchpark Zellik (art. 102);
 • Hfst. X.: Leegstandsregister (art. 103-106) (zie doc. nr. 242876);
 • Hfst. XI.: Afvalstoffen (art. 107-114) (zie doc. nr. 242879);
 • Hfst. XII.: Landbouw en Visserij:
  • Afd. I.: Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk (art. 115);
  • Afd. II.: Verduidelijken bevoegdheidsbepalingen (art. 116-125) (zie doc. nr. 243380).
 • Hfst. XIII.: Sociaal-Cultureel Werk (art. 126) (zie doc. nr. 242880);
 • Hfst. XIV.: Oppervlaktewateren (art. 127-138) (zie doc. nr. 242881);
 • Hfst. XV.: Grondwaterbeheer (art. 139-147) (zie doc. nr. 242882);
 • Hfst. XVI.: Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 148-149) (zie doc. nr. 242883);
 • Hfst. XVII.: Vismijncomplex stad Oostende (art. 150);
 • Hfst. XVIII.: Machtiging erfpachtovereenkomst met stad Oostende (art. 151);
 • Hfst. XIX.: IJzermemoriaal (art. 152);
 • Hfst. XX.: Interlandelijke adoptie (art. 153) (zie doc. nr. 243335);
 • Hfst. XXI.: Slotbepalingen (art. 154).

 

 link