245350 | 21.02.2010 Wet wijz. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen
Vice-Eerste Min. en Min. van Financi├źn en Institutionele Hervormingen, REYNDERS Didier

BS 2010-03-05

Deze wet onderwerpt de polders en wateringen op dezelfde wijze aan de rechtspersonenbelasting dan andere publieke rechtspersonen.

De polders en wateringen worden nu gelijkgesteld met de gemeenten wat betreft de registratierechten en de btw. De polders en wateringen dienen ook op hetzelfde niveau te worden geplaatst als de andere publieke rechtspersonen in de eerste categorie van de rechtspersonenbelasting (deze categorie van publieke rechtspersonen slechts belastbaar is op het kadastrale inkomen en op inkomsten uit roerende goederen).

Art. 220, 1┬░, WIB 92 wordt aangevuld.