251057 | 23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1).
 • Hfst. II: Onderwijs.
  • Afd. I: Basisonderwijs (art. 2-3) (zie doc. nr. 251549).
  • Afd. II: Secundair onderwijs (art. 4-5) (zie doc. nr. 251552).
  • Afd. III: Centra voor Leerlingenbegeleiding (art. 6) (zie doc. nr. 252530).
  • Afd. IV: Deeltijds kunstonderwijs (art. 7-10) (zie doc. nr. 251554) (art. 11-16) (zie doc. nr. 251674).
  • Afd. V: Volwassenonderwijs (art. 17-18) (zie doc. nr. 251558).
  • Afd. VI: Schoolinfrastructuur (art. 19-20) (zie doc. nr. 252534).
  • Afd. VII: Ondersteuning van de scholen in Brussel (art. 21-22) (zie doc nr. 251560).
  • Afd. VIII: Hoger onderwijs (art. 23-24) (zie doc. nr. 251560).
  • Afd. VIX: Universiteiten (art. 25-26).
  • Afd. X: Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten (art. 27-29).
 • Hfst. III: Belasting op spelen en weddenschappen (art. 30-35).
 • Hfst. IV: Overname van de dienst van de verkeersbelastingen:
  • Afd. I: Wijzigingen in het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen:
   • Onderafdeling I: Gemeenschappelijke bepalingen (art. 36).
   • Onderafdeling II: Verkeersbelasting op de autovoertuigen (art. 37-41).
   • Onderafdeling III: Belasting op de inverkeerstelling (art. 42).
  • Afd. II: Wijzigingen in de eurovignetwet van 27.12.1994 (art. 43-48) (zie doc. nr. 251562).
  • Afd. III: Wijzigingen in het decreet 09.07. 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 (art. 49).
  • Afd. IV: Machtiging tot aanwending van DIV-gegevens (art. 50) (zie doc. nr. 252540).
 • Hfst. V: Vrijstelling onroerende voorheffing monumenten (art. 51) (zie doc. nr. 251563).
 • Hfst. VI: Aanwending van terug te geven of te betalen sommen (art. 52).
 • Hfst. VII: Fonds Elektronisch bestelloket voor publicaties (art. 53).
 • Hfst. VIII: Jeugd (art. 54-55) (zie doc. nr. 251614).
 • Hfst. VIX: Ad-hocwaarborgen voor ondernemingen (art. 56-59) (zie doc. nr. 251615).
 • Hfst. X: Oppervlaktewateren:
  • Afd. I: Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 60-66) (zie doc. nr. 251616).
  • Afd. II: Grondwaterbeheer (art. 67-71) (zie doc. nr. 251617).
 • Hfst. XI: Extern onderzoeksprojectfonds INBO (art. 72) (zie doc. nr. 251618).
 • Hfst. XII.: Vlaams Stedenfonds (art. 73) (zie doc. nr. 251619).
 • Hfst. XIII: Gesubsidieerde infrastructuur te Sint-Gillis-Dendermonde (art. 74).
 • Hfst. XIV: Projectmatig wetenschappelijk onderzoek (art. 75) (zie doc. nr. 251621).
 • Hfst. XV: Dagcentra voor palliatieve verzorging (art. 76).
 • Hfst. XVI: Werkelijke indexevolutie subsidies beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 77) (zie doc. nr. 251620).
 • Hfst. XVII: Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 78).
 • Hfst. XVIII: Volkshogescholen (art. 79-80) (zie doc. nr. 251622).
 • Hfst. XIX: Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (art. 81) (zie doc. nr. 251623).
 • Hfst. XX: DAB Overheidspersoneel (art. 82).
 • Hfst. XXI: Vlaams integratiebeleid (art. 83) (zie doc. nr. 251624).
 • Hfst. XXII: Raad voor vergunningsbetwistingen (art. 84-85) (zie doc. nr. 251625).
 • Hfst. XIII: Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting (art. 86-87).
 • Hfst. XXIV.: Slotbepalingen (art. 88).
nvdr: De regelgeving die gewijzigd werd door dit decreet, is terug te vinden in de relaties onderaan of in de hierboven vermelde doc.nrs.

 

 link